Image
Alfons Garcia

La Mancomunitat va complir el passat octubre de 2020 el seus primers vint-i-cinc anys d'existència. Al llarg d'aquest temps, la MIDIT s'ha consolidat com una eina de transformació del territori que inclou els municipis de Tivissa, Pratdip i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant,

Els objectius assolits se centren en dues qüestions que, a priori, poden semblar imprescindibles, però que en la realitat no són tan fàcils d'aconseguir. Em refereixo, en primer lloc, a la creació d'una identitat territorial per a un espai força ampli, integrat per tres municipis am arrels històriques idèntiques i característiques similars, que amb el pas del temps es van anar allunyant.

Tanmateix, la MIDIT ha estat l'instrument que ha permès mantenir més propers els pobles i la seva gent.

L'altre aspecte no menor ha consistit  a aconseguir fer seure en una mateixa taula als tècnics i als electes representants dels tres municipis i també als agents econòmics  i, el que és més important, que tots plegats treballin per assolir fites comunes i mantinguin una relació estreta que afavoreixi la cooperació i la col·laboració del sector públic i privat.

En aquest procés de consolidació de la Mancomunitat, ha jugat un paper cabdal el disseny, redacció i posada en funcionament del Pla estratègic de la MIDIT i la seva actual redefinició, amb el consens de tots els agents afectats, que ha servit com a full de ruta útil per marcar les prioritats, estratègies i projectes i desenvolupar al llarg de la seva implantació.

D'aquest quart de segle de trajectòria de la Mancomunitat, també voldria destacar, pel seu interès, les jornades tècniques que ha organitzat i que han esperonat i impulsat nous reptes i projectes d'abast més limitat, però ben fonamentats. També cal subratllar la creació de la marca turística Terres de Mestral, com a gran aparador del territori.

Per acabar, voldria agrair el treball de totes aquelles persones que s'han implicat en la tasca que ha portat a terme la Mancomunitat. Gràcies a la seva participació i a l'impuls que li ha donat l’equip tècnic, aquest ens públic de caràcter supralocal s’ha convertit en un referent i en una peça primordial per enfocar el desenvolupament futur dels tres municipis.