II Assemblea de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya

Previous Next

La Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya alça la veu per reivindicar potencial de les administracions locals en la millora de l’ocupació i la competitivitat

Representants tècnics d’aquest ens integrat per prop de 60 entitats amb un abast de 4,5 milions de persones han celebrat la seva segona assemblea el 28 d’octubre a Fira Sabadell

La II Assemblea de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya s’han celebrat a Sabadell. Un total de 46 responsables tècnics s’han donat cita a Fira Sabadell per alçar la veu i reivindicar el rol de les administracions locals en la millora de l’ocupació i la competitivitat del conjunt de Catalunya. Alhora durant la sessió s’han convidat a Garapen, una associació professional que pretén aglutinar a les agències de desenvolupament constituïdes per les institucions locals del País Basc.

La Xarxa compta amb una participació tècnica d’ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Agències de Desenvolupament Local que ja arriba a la gairebé seixantena d’entitats. En conjunt representen més 4,5 milions de persones, un 58,8% de la població de tot Catalunya, inclòs l’àrea metropolitana, les comarques gironines, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, Ponent, les comarques centrals, l’Alt Pirineu i Aran i el Penedès.

Responsables tècnics de la MIDIT, que forma part d’aquesta xarxa que es va constituir fa un any en base a l’adhesió a un manifest. En ell s’expressa com a objectiu principal de la xarxa fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals atesa la seva trajectòria, proximitat a les persones i les empreses, coneixement de la realitat i representativitat democràtica. Altres objectius són impulsar el debat i reflexió sobre les polítiques d’ocupació i desenvolupament local, que permeti formular alternatives sobre les mateixes i contribuir a la construcció d’agendes de polítiques públiques.

En aquest sentit, des de la Xarxa en el seu primer any ha promogut l’activació de la comissió d’ocupació de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis per a que la veu dels ens locals tingui força en el Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Davant les Polítiques Actives d’Ocupació que s’estan impulsant ara pel SOC, cal recordar a la Generalitat que des dels anys 80 que les administracions locals estan destinant recursos humans, d’infraestructura i pressupost municipal i acumulant coneixement del territori, talent i expertesa. Per això per a donar respostes eficients cal que les propostes de la Generalitat s’ajustin a les necessitats de cada territori, que els actors locals puguin definir les polítiques que volem portar a terme i el SOC s’encarregui d‘incloure’ls en el marc dels serveis i programes del Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació.

Adhesió a la xarxa

La adhesió a la xarxa està oberta per tot aquell personal tècnic responsable dels diferents Serveis Locals d’Ocupació i Desenvolupament de Catalunya que tingui interès en forma part d’aquest òrgan.

Image
Image