Vandellòs reclama un centre de protonteràpia a l’antiga central nuclear

Previous Next
Image

15/11/2021

NOTA DE PREMSA
___________________________________________________________________________

Vandellòs reclama un centre de protonteràpia a l’antiga central nuclear

L’Ajuntament i la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT) demanen a l’Estat que lideri el projecte; i a la Generalitat de Catalunya, que hi doni suport

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) promouen un projecte de centre de protonteràpia ubicat a la central nuclear de Vandellòs I. La idea d’aquest projecte, que han presentat aquest dilluns 15 de novembre a autoritats de la demarcació i periodistes, va sorgir arran del projecte de fi de grau de l’arquitecte Carlos Gonzalvo, membre del grup d’Investigació CAIT de l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en què proposa aprofitar el calaix del vell reactor per instal·lar-hi aquest centre de tractament contra el càncer.

Aquest treball acadèmic es va donar a conèixer a la Jornada tècnica de la MIDIT de 2016, titulada «Espais industrials, espais de futur», en què també es va posar sobre la taula l’experiència de Lubmin (Alemanya), on s’han reaprofitat els espais nuclears. A partir d’aleshores, l’Ajuntament i la MIDIT van iniciar un periple per trobar aliats en aquest projecte. Durant tots aquests anys, s’han reunit amb els Ministeris de Sanitat i Indústria del govern espanyol, els departaments d’Economia, Salut, Treball i Universitats de la Generalitat de Catalunya; Enresa, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, A.I.E (ANAV), la delegació del govern espanyol a Catalunya, la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, la delegació territorial del govern català, l’Institut Oncològic de Catalunya (ICO), l’Hospital Sant Joan de Reus, l’Instituto de Salud Carlos III i alguns grups polítics del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya,

A totes aquestes institucions, empreses i entitats, els han explicat la seva voluntat de crear un centre públic d’investigació i tractament del càncer, amb tecnologia avançada, a la central nuclear Vandellòs I, que està en els últims anys del seu període de latència de Nivell 2 de desmantellament (l’any 2028 és previst que acabi aquest període i que l’empresa pública estatal Enresa, responsable del desmantellament de les centrals nuclears, comenci el compte enrere per enderrocar la caixa de contenció i retornar l’espai al seu aspecte original). Les característiques de la seva edificació (blindatges, volums) la fan particularment adequada per a la seva possible reutilització parcial en un centre de protonteràpia.

Aquesta reutilització suposaria un estalvi en cost estimat mínim de 34,4 milions d’euros en el desmantellament definitiu, i, alhora, implicaria un estalvi en els costos d’inversió de 9,7 milions d’euros per a un futur centre, segons ha explicat Eduard Jiménez, autor de l’estudi socioeconòmic del projecte que va encarregar la MIDIT a la consultoria especialitzada en polítiques públiques ICPP S.L.

«Seria un projecte pioner, transformador, d’àmbit suprautonòmic, que representaria una oportunitat real per al desenvolupament econòmic del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el territori en general», segons ha dit l’alcalde i president de la MIDIT, Alfons Garcia.

En aquest sentit, cal tenir en compte que, segons es calcula, el projecte permetria el tractament a mig termini de més de 1.500 pacients anuals i donar servei de proximitat a les comunitats autònomes de Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana i Balears, per l'excel·lent ubicació del Centre, a menys de 2 h de les principals aglomeracions.

El projecte preveu 4 sales de tractament, amb un ciclotró, 3 gantries (màquines) i una sala de feix fix, i serveis complementaris de diagnòstic i medicina nuclear. El disseny del centre i la seva dimensió el farien particularment adequats per a desenvolupar activitats de recerca i de formació en el camp de la medicina nuclear i la radioteràpia.

Actualment, hi ha un centenar de Centres de Protonteràpia al món i se n’estan construint una trentena més. L'oferta de serveis de protonteràpia presenta un dèficit important a la conca mediterrània i particularment a Espanya (on només hi ha un centre privat, a Madrid), el que obliga al trasllat de pacients a l’estranger o a l'ús de tractaments menys avantatjosos per a la remissió o la seva qualitat de vida posterior.

La protonteràpia s'estén ràpidament a tot el món com una tècnica més eficaç, eficient i segura per al tractament de determinats tumors pediàtrics i com una tècnica amb avantatges bé d'eficàcia, bé d'efectivitat o de seguretat per a molts altres. A mig termini s’estima en 17.000 els pacients susceptibles de ser tractats a l’Estat amb aquesta indicació.

Per tots els beneficis que comportaria la creació d’un centre de protonteràpia a la central nuclear Vandellòs I, l’Ajuntament i la MIDIT, demanen a les administracions públiques superiors que s’impliquin en el projecte i se’l facin seu.

«Nosaltres hem fet tot el que estava a les nostres mans per impulsar aquest projecte. Reclamem al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que l’autoritzi i el lideri; i a la Generalitat de Catalunya, que en doni suport i el gestioni. És una qüestió de decidir si volem aprofitar amb usos innovadors aquesta instal·lació nuclear», ha afirmat l’alcalde i president de la MIDIT, Alfons Garcia. I és que, tal com han argumentat, «la dimensió i impacte del projecte fa necessària la participació directa d’autoritats i empreses relacionades amb el valor de la mateixa, una col·laboració público -privada que tingui com a objectiu oferir un servei públic de salut, ara inexistent; i un model per a la fi de cicle de les centrals nuclears».

Dades de l’estudi socioeconòmic

Segons es desprèn de l’estudi econòmic, la inversió neta prevista, de més de 120 M €, permetria la generació de prop de 107 M € de Valor Afegit Brut (VAB) i més de 1.100 llocs de treball. El funcionament ordinari previst, de prop de 17 M € de despesa anual, generaria amb els seus impactes indirectes i complementaris prop de 19 M € de VAB anuals i més 200 llocs de treball.

L’anàlisi econòmica-financera del projecte contrasta la viabilitat i sostenibilitat econòmics financera del mateix, amb una taxa interna de retorn (TIR) del 9,6% i un Valor Actual Net (VAN) del seu desenvolupament de 66,4 milions d’euros.

El projecte, a més, presenta en l’anàlisi cost-benefici resultats favorables en TIR, VAN i Ràtio benefici/cost si el comparem amb les alternatives de continuar com fins ara derivant a l’estranger els casos o d’instal·lar una sala de tractament al municipi de Barcelona.

L’impacte territorial estricte, en el municipi i l’entorn immediat del projecte, seria molt notable, perquè representaria un increment del 4,4% del VAB i del 4,6% dels llocs de treball localitzats. A més, de manera més intangible però no menys important, obriria l’expectativa de desenvolupament de l’activitat del municipi en el sector dels serveis avançats i d’alta qualificació, per l’efecte arrossegament que podria tenir el Centre.