Pla Estratègic Actualització 2014

Amb l’anàlisi de la implementació, realitzada a mig camí del Pla, al 2014, volent contribuir al desenvolupament econòmic territorial de la regió (objectiu global), la MIDIT busca analitzar els seus avançaments (objectiu específic) i derivar recomanacions pel seu ajustament en el que resta d’execució.

S’ha elaborat centrant-se en respondre a:

• Si les actuacions programades continuen en vigència per assolir els objectius previstos
• Fins a quin punt s’han assolit la consecució d’objectius i si podran ser assolits al final de la programació
• Quin tipus d’accions de reprogramació son pertinents per assolir els objectius previstos

Analitzant la coherència del Pla respecte a les necessitats durant la formulació, com la vigència actual, considerant especialment els factors de context polític, institucional i/o organitzatiu que hagin canviat.

L’estudi de l’eficiència s’ha centrat en la gestió del Pla i com els recursos humans, financers i organitzatius han aconseguit convertir-se en resultats.

El criteri d’eficàcia reflecteix la qualitat dels outputs i com els resultats han portat ha complir amb l’objectiu específic del Pla. El tipus d’estratègies amb les quals s’han treballat, especialment en cooperació públic-privat, així com visualitzar quins factors han fomentat o limitat.

Com ha impactat el Pla, com ha incidit en el DEL, així com la identificació d’elements que mostrin ja algun grau de sostenibilitat.

Finalment s’ha fet una actualització del disseny per tots els eixos del Pla Estratègic.

L’entorn de crisi econòmica ha influït positivament en la diversificació, especialment en la recerca de models alternatius de comercialització i promoció, però també en l’apropament entre sectors.

El context polític ha experimentat canvis que han afectat directa i/o indirectament al Pla, als actors claus i als sectors prioritaris.

En l’àmbit normatiu de l’energia hi ha hagut canvis substancials, així com en la normativa de l’Administració local, que, sens dubte, han afectat al Pla.

La planificació anual de les accions, per necessitats de finançament, no facilita que la MIDIT tingui una visió anticipada del suport i d’inversió previstos. Per a projectes i programes de caràcter més estratègics, com MIDIT 2020, aquesta és una limitació clau que minva la visió estratègica.

El disseny del Pla presenta una lògica coherent i clara. Però, en el moment de la formulació, no es van definir els riscos i supòsits per definir accions correctives o alternatives.

El disseny ha experimentat diversos ajustos que han estat donats pels canvis mencionats, context polític-institucional, normatives que afecten al sector privat i al públic, així com les prioritats dels actors. Es valora positivament l’exercici d’actualització del Pla, responent als canvis de context polític-institucional i de finançament.

L’eficiència es valora positivament. Gestió transparent, execució de les accions de manera satisfactòria pels actors involucrats i valoració positiva dels productes generats.

La eficàcia del Pla presenta alguna debilitat, malgrat l’eficient implementació, ja que els resultats encara no presenten les fites plantejades inicialment. S’ha contribuït a la diversificació econòmica del territori, però no en la dimensió buscada, condicionat per les debilitats abans esmentades.