EL PLA ESTRATÈGIC DE LA MIDIT

El Pla Estratègic de la  MIDIT té per objectiu impulsar la posada en marxa d’una estratègia consensuada de desenvolupament local al territori de la Mancomunitat. Aquesta estratègia és el fruit del procés d’avaluació i diagnosi que s’ha treballat durant el període 2018-2019.

Les conclusions de l’avaluació van detectar que cal reforçar i treballar per a millorar la cultura de la cooperació, orientar l’activitat econòmica del territori amb les noves tendències, la dificultat de visibilitzar els elements de valor del territori, la manca d’integració dels valors del territori i concretament la valorització del binomi mar-muntanya, i la manca de participació i comunicació entre els agents clau de la Mancomunitat. Aquest procés de reflexió, avaluació i crítica han identificat tres línies estratègiques que són transversals i no sectorials.

El teixit socioeconòmic dels municipis que integren la Mancomunitat comparteix la capacitat per fer front a les conseqüències de la dependència del sector nuclear i dels reptes del teixit productiu sobre competitivitat i cooperació.  La potenciació de sectors estratègics com el turisme, el sector agroalimentari, o el sector tecnològic mitjançant els polígons industrials existents i projectes d’atracció de talent al territori continuen sent clau però cal donar una visió transversal dels sectors econòmics per afrontar el desenvolupament dels municipis que integren la MIDIT.

 
Image

1 COOPERACIÓ

 • Noves polítiques de transició ecològica (modificació decret d'energies renovables)
 • Revalorització i increment de la demanda d'estudis de formació professional
 • Crear un model de gestió del paisatge
 • Creació del model turístic
 • Crear una planificació estratègica del sector privat
 
Image
Image
Image
Image
Image

2COMPETITIVITAT

 • Capacitat del sector agrari per generar activitat econòmica
 • Increments en demanda d'agricultura ecològica, transformar el sector cap aquesta direcció
 • Infraestructures noves en funcionament (ferroviàries, autopista, fibra òptica)
 • Noves polítiques de transició ecològica (modificació decret d'energies renovables)
 • Revalorització i increment de la demanda d'estudis de formació professional
 • Noves oportunitats de finançament (Fons recuperació UE)
 • El mateix territori com eina per generar ocupació, el turisme esportiu, el model rural com atractiu turístic i el patrimoni com a generador d'activitat
 • Nova legislació laboral
 • Crear una planificació estratègica del sector privat
Image

3VALORITZACIÓ DEL TERRITORI

 • Capacitat del sector agrari per generar activitat econòmica
 • Increments en demanda d'agricultura ecològica
 • Revalorització del món rural
 • Recursos patrimonials i naturals amb molt de valor
 • Redescobriment del territori, increment de l'autoestima
 • Noves oportunitats de finançament (Fons recuperació UE)
 • El mateix territori com eina per generar ocupació, el turisme esportiu, el model rural com atractiu turístic i el patrimoni com a generador d'activitat
 • Una part del territori s'inclou a la Reserva de la Biosfera
Image
Image