Xarxa dels serveis públics d’ocupació i desenvolupament local de Catalunya

Aquesta iniciativa sorgeix de la representació tècnica d’Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Agències de Desenvolupament Local que durant mes de 30 anys gestionen les polítiques actives d’ocupació dels seus territoris i comparteixen experiències i inquietuds.

Els Serveis Públics d'Ocupació i Desenvolupament Local som un servei bàsic i essencial per a la ciutadania i el teixit empresarial dels nostres territoris.

La representació tècnica dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya proposen un sistema de treball conjunt de caràcter col·laboratiu que permeti assolir els objectius següents:

Image
Image
1

Fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals com a principal actor dels processos de desenvolupament territorial atesa la seva trajectòria, proximitat a les persones i les empreses, coneixement de la realitat i representativitat democràtica.

Els Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya iniciem el procés per constituir-nos com un grup estable de treball tècnic de coneixença, debat i amb caràcter propositiu  en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació del territori català.

La I Jornada tècnica de treball dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya celebrada a Reus el 9 d’octubre de 2020, marca l’inici d’aquest procés, iniciat de forma efectiva els darrers mesos, i que consolida una trajectòria d’actuació de 3 dècades.

Per fer front comú i promoure el Desenvolupament Local Integral i Intel·ligent com un conjunt d'actuacions orientades a la consecució de la millora de la qualitat de vida, dignitat humana i el benestar de les societats locals, assegurant un impacte constructiu i equilibrat en les dimensions econòmica, institucional, ambiental, social i cultural de cadascun dels nostres territoris.