Photo gallery Current

Visita de coneixement a Tivissa

El 3 de novembre de 2014 , restauradors, empreses d'activitats i allotjaments del territori de la Mancomunitat han visitat el Centre Horus i un tram del GR-192 a Pratdip amb l'objectiu de conèixer-lo i poder fer de prescriptors del propi territori des del seu establiment. 
Aquestes visites s'emmarquen al Fòrum d'Opinió del setor turístic i agroalimentari de la MIDIT, subvencionat pel SOC, el FSE i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marc de la convocatòria de projectes innovadors 2013, regulada per l'Ordre EMO/280/2013 de 6 de novembre. Amb Pratdip Turisme, Turisme Tivissa, Turisme L'Hospitalet de l'Infant, Restaurant Sal Grossa, 4R Hotel Meridià Mar, El Rebost de la Nuri, Llesqueria " El Porró", Peudagògic, Càmping Alberg Tivissa, Centre Horus i Terres de Mestral.

Visita de coneixement GR-192 i Centre Horus

El 3 de novembre de 2014 , restauradors, empreses d'activitats i allotjaments del territori de la Mancomunitat han visitat el Centre Horus i un tram del GR-192 a Pratdip amb l'objectiu de conèixer-lo i poder fer de prescriptors del propi territori des del seu establiment. 
Aquestes visites s'emmarquen al Fòrum d'Opinió del setor turístic i agroalimentari de la MIDIT, subvencionat pel SOC, el FSE i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marc de la convocatòria de projectes innovadors 2013, regulada per l'Ordre EMO/280/2013 de 6 de novembre. Amb Pratdip Turisme, Turisme Tivissa, Turisme L'Hospitalet de l'Infant, Restaurant Sal Grossa, 4R Hotel Meridià Mar, El Rebost de la Nuri, Llesqueria " El Porró", Peudagògic, Càmping Alberg Tivissa, Centre Horus i Terres de Mestral.

Presentació Anàlisi de la Implementació del Pla Estratègic MIDIT

La mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (la MIDIT) ha fet una valoració positiva del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic local, que va començar a implantar l’any 2010, amb l’horitzó de 2020, per propiciar processos que afavoreixin la diversificació econòmica i la consegüent generació d’ocupació. 
A la presentació de l’anàlisi de resultats de la implantació d’aquest Pla fins al moment, que la MIDIT ha encarregat a l’empresa CMA Consultores, per adaptar el disseny del Pla al període restant d’execució i recollir les opinions dels participants, procedents tant del sector públic com del privat, el passat 8 d’octubre es va fer un balanç dels principals projectes que s’han tirat endavant durant quatre anys, a la Sala Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant. Així, tal com van destacar la coordinadora de la MIDIT, Izaskun Cendegui i la representant de CMA Consultores, Begoña Arrizabalaga, durant aquest temps s’han organitzat tres fires de producte local, en les quals s’ha passat d’haver-hi 10 empreses expositores a 23; i també tres jornades tècniques bianuals sobre desenvolupament local, amb una participació mitja de 80 persones.
D’altra banda, s’ha creat i consolidat el Fòrum d’opinió turística i agroalimentària, que compta actualment amb una participació de 23 empreses; i s’ha creat el recurs turístic anomenat “Històries de Muntanya Endins” (més informació a: www.muntanyaendins.cat). Així mateix, s’ha enfortit la relació i cooperació entre el sector turístic i agroalimentari mitjançant l’organització de reunions, tasts de vins i olis i vistes de coneixement.
Altres projectes a remarcar, segons van apuntar, han estat el de valorització gastronòmica del territori, que s’està duent a terme amb la col•laboració de la Fundació Alícia i fruit del qual s’ha publicat recentment el llibre de cuina tradicional i variacions de clotxa “La cuina de les Terres de Mestral”.
Tot i fer aquesta valoració positiva de la feina feta fins ara mitjançant el Pla Estratègic, la Mancomunitat ha insistit en la necessitat que hi ha d’aprofundir en la col•laboració entre el sector turístic i agroalimentari, públic i privat, per promocionar el territori.

3º Fòrum d'Opinió del Sector Turístic i Agroalimentari de 2014

El dia 22 de Setembre de 2014 es va portar a terme el 3º Fòrum d'Opinió del Sector Turístic.

D'aquest fòrum han de sorgir propostes de millora dirigides al sector turístic, detectar necessitat i carències del sector per tal de poder fer accions concretes i posicionar turísticament el Territori.

Aquest fòrum d'opinió està pensat amb l'objectiu de crear una xarxa de treball comú entre el sector públic i privat per consensuar el marc de desenvolupament del sector turístic i amb la participació del sector públic (regidories turisme, oficines de turisme i MIDIT) i de l'empresa privada (hotels, restaurants, casas rurals, comerç i productors locals).

2º Fòrum d'Opinió del Sector Turístic de 2014

El dia 12 de Juny de 2014 es va portar a terme el 2º Fòrum d'Opinió del Sector Turístic.

D'aquest fòrum han de sorgir propostes de millora dirigides al sector turístic, detectar necessitat i carències del sector per tal de poder fer accions concretes i posicionar turísticament el Territori.

Aquest fòrum d'opinió està pensat amb l'objectiu de crear una xarxa de treball comú entre el sector públic i privat per consensuar el marc de desenvolupament del sector turístic i amb la participació del sector públic (regidories turisme, oficines de turisme i MIDIT) i de l'empresa privada (hotels, restaurants, casas rurals, comerç i productors locals).

Visita de coneixement Histories de Muntanya Endins II

El 26 de maig de 2014 , restauradors i allotjaments del territori de la Mancomunitat han visitat un recurs inclòs a Històries de Muntanya Endins amb l'objectiu de conèixer-lo i poder fer de prescriptors del propi territori des del seu establiment. Concretament s'ha visitat el Castellet de Banyoles a Tivissa,organitzada per l'Ajuntament de Tivissa, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la MIDIT i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb la col·laboració de l'empresa Món Iber Rocs SL i el Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre.

La visita va anar a càrrec de Rafael Jornet, arqueòleg de la UB i membre de Món Iber Rocs SL.

Aquestes visites s'emmarquen al Fòrum d'Opinió del setor turístic i agroalimentari de la MIDIT, subvencionat pel SOC, el FSE i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marc de la convocatòria de projectes innovadors 2013, regulada per l'Ordre EMO/280/2013 de 6 de novembre

Visita de coneixement Histories de Muntanya Endins

El 12 de maig de 2014 , restauradors i allotjaments del territori d ela Mancomunitat han visitat dos recursos inclosos a Hsitòries de Muntanya Endins amb l'objectiu de conèixer-los i poder fer de prescriptors del propi territori des del seu establiment. Concretament s'ha visitat el Centre d'Interpretació de la Serra de Llaberia a Pratdip i el nucli de Castelló, on l'Associació Masia de Castelló ha fet una explicació dels objectius de l'Associació.

Aquestes visites s'emmarquen al Fòrum d'Opinió del setor turístic i agroalimentari de la MIDIT, subvencionat pel SOC, el FSE i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marc de la convocatòria de projectes innovadors 2013, regulada per l'Ordre EMO/280/2013 de 6 de novembre

Commonwealth of initiatives for the integral development of the territory

MIDIT 2020

Technical Office

Rivera Sans Street, 5
Industrial Polygon Les Tapies
43890 L’Hospitalet del'Infant

Corporate office

Castell Street, 2
43746 Tivissa

977 569 030

info@midit2020.com

Image